چرا جامعه‌ی رفتار خوبی در مقابل مبتلایان به صرع ندارد؟

suy
زمانی که از مساله‌ای مطلع نباشیم بی‌خود و بی‌جهت در برابر آن موضع می‌گیریم. زمانی که صحبت از بیماری‌ها می‌شود این حساسیت دو چندان شده و گاهی اوقات باعث می‌شود نسبت به کسانی که از یک بیماری خاص رنج می‌برند، واکنش جالبی نشان ندهیم. یکی از این بیماری‌ها صرع است که به خاطر عدم آشنایی بسیاری از مردم رفتار نامناسبی دارند.

ادامه خواندن “چرا جامعه‌ی رفتار خوبی در مقابل مبتلایان به صرع ندارد؟”