بدبینی و احساس منفی را چگونه کنار بگذاریم

badbini

در زندگی هر فرد فراز و فرودهایی وجود دارد که احساسات فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عده‌ای از افراد روحیه قوی دارند و در برابر مشکلات قوی هستند و با مسائل و مشکلات بهتر برخورد می‌کنند. اما عده‌ بیشتری از افراد در به خوبی از پس این مسائل بر نمی‌آیند. بدبینی و افکار ناخوشایند تاثیر مستقیم بر روحیه دارند و روان فرد را تحت تاثیر می‌گذارد.