ترس از ازدواج یکی از مشکلات امروز مردان است

[www.PixBaz.com]

ترس از ازدواج و زندگی مشترک در بین مردان باعث شده که سن ازدواج بالا برود. مردان از متعهد شدن در زندگی احساس ترس دارند. وضعیت نامناسب مالی و نبود شغل مناسب که یک زندگی مشترک را تامین کند یکی از ترس‌هایی است که مردان دست به ازدواج نمی‌زنند.اما باید دنبال راه چاره‌ای بود.